Mieszkasz na terenie powiatu nowodworskiego? Jesteś właścicielem starych drzew owocowych? Chcesz poznać nazwę odmian owoców? Interesuje cię sadownictwo tradycyjne? Chcesz nabyć umiejętności szczepienia i okulizacji drzew owocowych, pielęgnacji drzew owocowych?

Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je na nowo! 
Antonówka, Złota reneta, Papierówka, Malinowa oberlandzka, Kantówka gdańska… to tylko niektóre z odmian, które rosły w żuławskich ogrodach i sadach. Pomóżmy odkryć wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe tych sadów.

Oferujemy:
•    bezpłatną inwentaryzację pomologiczną;
•    udział w kursie nt. sadownictwa tradycyjnego ( podstawy pomologii, ochrona In situ i ex situ, rozmnażanie historycznych odmian drzew owocowych, nauka zakładania nowych sadów i prace pielęgnacyjne starych sadów i drzew wysokopiennych, choroby i ekologiczne metody zapobiegania i zwalczania chorób w sadach, Przetwarzanie owoców historycznych odmian owoców);
•     współpracę przy publikacji poświęconej historycznym sadom przydomowym na żuławach; 
•     nasadzenia historycznych odmian drzew owocowych w miejscach dostępnych publicznie;
•     wysokiej klasy ekspertów;
Zapraszamy mieszkańców powiatu Nowodworskiego do wspólnej przygody POMOLOGICZNEJ!
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ważne: Jesteś właścicielem starego, przedwojennego drzewa owocowego lub sadu? Skontaktuj się z nami!

Kontakt:
Dominik Sudoł
692 342 510 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Marek Opitz
503 005 625
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Pomologia-z łac. pomum – owoc) – nauka o budowie, pochodzeniu i pokrewieństwie, funkcjonowaniu oraz właściwościach użytkowych odmian drzew i krzewów owocowych
Program Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je na nowo! Jest realizowany w ramach projektu Tradycyjne sady i drzewa owocowe, jako cenny rezerwuar przyrodniczy, historyczny i kulturowy Żuław Delty Wisły dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego- Klub Nowodworski.

Klub Nowodworski i Salwinia Ekoklub rozpoczynają realizację ciekawego programu edukacyjnego pt. Tradycyjne sady i drzewa owocowe, jako cenny rezerwuar przyrodniczy, historyczny i kulturowy Żuław Delty Wisły. Zapraszamy mieszkańców powiatu Nowodworskiego do wspólnej przygody POMOLOGICZNEJ. Razem z ekspertem z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie - Panem Ryszardem Rawskim, będziemy odkrywać i poznawać stare przedwojenne drzewa owocowe Żuław. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu, w szczególności: właścicieli starych sadów i pojedynczych drzew owocowych, działkowców, sadowników, sołtysów, nauczycieli, młodzież.
Przed nami następujące zadania:

1.    Inwentaryzacja pomologiczna 
Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie na terenie powiatu nowodworskiego. Inwentaryzacja historycznych odmian drzew owocowych głównie przeprowadzona będzie w zlokalizowanych w starych sadach, alejach i szpalerach drzew przydrożnych siedliskach, parkach, na międzywalach na terenie powiatu nowodworskiego. Inwentaryzację przeprowadzi ekspert- pomolog z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie - Ryszard Rawski przy współpracy z Dominikiem Sudoł, pasjonatami i miłośnikami historycznych odmian drzew owocowych, właścicielami starych przydomowych sadów. Celem inwentaryzacji będzie zlokalizowanie cennych zasobów przyrodniczych – historycznych odmian drzew owocowych - jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni. Będzie to pierwsza tego typu inwentaryzacja na terenie powiatu nowodworskiego i Żuław Delty Wisły. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w oparciu o informacje o lokalizacji starych sadów dostarczone przez mieszkańców powiatu nowodworskiego. 
Przeprowadzonych zostanie 6 dni inwentaryzacji terenowych, ok. 80 lokalizacji - punktów inwentaryzacyjnych. Z punkt inwentaryzacyjny uznajemy- sad, ogród, aleję, szpaler drzew, pojedyncze drzewa owocowe. 
Planowany termin: Lipiec- październik 2015

2.    Szkolenia lokalnych liderów- miłośnicy i pasjonaci historycznych odmian drzew owocowych.
Cykl edukacyjny skierowany do mieszkańców powiatu nowodworskiego, wykazujących gotowość i zainteresowanie współpracą z Klubem Nowodworskim przy działaniach służących ochronie i promowaniu starych odmian drzew owocowych, w szczególności: właścicieli starych sadów, drzew owocowych, działkowców, sadowników, sołtysów, nauczycieli, aktywnych mieszkańców. Cykl edukacyjny przeprowadzony będzie w okresie od sierpnia do listopada 2015 roku. Szkolenia poprowadzi pomolog - Ryszard Rawski przy współpracy z Dominikiem Sudoł.  Szkolenia zostaną zorganizowane 15 osób.
a)    Podstawy pomologii - 8 h
b)    Ochrona In situ i ex situ, rozmnażanie historycznych odmian drzew owocowych - 8 h
c)    Zakładanie nowych sadów i prace pielęgnacyjne starych sadów i drzew wysokopiennych - 8 h
d)    Choroby i ekologiczne metody zapobiegania i zwalczania chorób w sadach - 8 h
f) Przetwarzanie owoców historycznych odmian owoców - 8 h
Działaniem towarzyszącym cyklowi szkoleniowemu będzie konkurs dla mieszkańców na przepisy kulinarne z wykorzystaniem owoców pochodzących z historycznych odmian drzew owocowych. Ponadto zostanie zakupionych 10 wydawnictw na temat pomologii i sadownictwa, ekologicznych upraw, które wzbogacą zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. Przy współpracy z biblioteką stworzony zostanie z posiadanych dotychczas i zakupionych w ramach projektu wydawnictw, dział pomologiczny. 
Planowany termin: sierpień- październik 2015

3.    Publikacja - Sady historyczne na Żuławach Delty Wisły
Powstanie poradnik dla miłośników historycznych odmian drzew owocowych.  Publikacja będzie kolportowana przy współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański i Muzeum Żuławskim. 
Zagadnienia merytoryczne publikacji:
1.    Historia sadownictwa na Żuławach Delty Wisły.
2.    Wyniki inwentaryzacji pomologicznej na terenie powiatu nowodworskiego.
3.    Opis charakterystycznych dla regionu powiatu nowodworskiego odmian owoców.
4.    Fotografie owoców (album owoców).
5.    Ochrona In situ i ex situ, rozmnażanie historycznych odmian drzew owocowych.
6.     Zakładanie nowych sadów i prace pielęgnacyjne starych sadów i drzew wysokopiennych.
7.    Choroby i ekologiczne metody zapobiegania i zwalczania chorób w sadach. 
8.    Przetwarzanie owoców historycznych odmian owoców - przepisy i fotografie potraw.
Planowany termin wydania publikacji: marzec 2016

4.    Nasadzenia starych odmian w miejscach publicznych
W efekcie inwentaryzacji powstanie baza charakterystycznych dla region Żuławy Wiślanych odmian historycznych owoców.   Z sadów zostanie pobrany materiał do szczepień i okulizacji.  Najcenniejsze i charakterystyczne odmiany jabłoni i grusz zostaną rozmnożone. Sadzonki drzew zostaną przekazane instytucjom publicznym z terenu powiatu nowodworskiego.  Drzewa zostaną zasadzone w pobliżu instytucji - szkoła, przedszkole, dom kultury, muzeum żuławskie itp. Odbędą się uroczyste nasadzenia drzew.  Drzewka zostaną opisane. Działanie ma na celu promocję i popularyzację historycznych odmian drzew owocowych wśród mieszkańców powiatu nowodworskiego oraz turystów odwiedzających ten region.  Nasadzenie ma również charakter ochrony ex situ historycznych odmian. Planujemy nasadzenie 30 drzew w 15 miejscach publicznie dostępnych.
Planowany termin: październik- listopad 2015

5.    Seminarium podsumowujące projekt
Celem seminarium będzie podsumowanie prac wykonanych w projekcie oraz popularyzacja tematyki historycznych odmian wśród mieszkańców powiatu nowodworskiego oraz powiatów ościennych i osób zainteresowanych tą tematyką z terenu woj. pomorskiego. 
Merytoryczne zagadnienia seminarium:
 - wyniki inwentaryzacji pomologicznej;
-  promocja publikacji Sady historyczne na Żuławach Delty Wisły;
- rolnictwo ekologiczne i ochrona cennych zasobów przyrodniczych;
- jak wykorzystać owoce i przetwory wytwarzane z owoców do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji (np. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego). Do udziału w seminarium zostaną zaproszeni uczestnicy projektu, przedstawiciele mediów, przedstawiciele powiatów sąsiednich - gdańskiego, malborskiego, tczewskiego przedstawiciele WFOSIGW w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, zaprzyjaźnionych organizacji ekologicznych - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Towarzystwo Przyjaciół Doliny Dolnej Wisły, Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Ras i Odmian, pracownicy Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, Salwinia Ekoklub, Fundacja Żuławska Jakość.  Seminarium odbędzie się w Muzeum Żuławskim. W seminarium weźmie udział ok. 60 osób.
Planowany termin: marzec 2016

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski.
Realizator projektu: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski.  
Współpraca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Elbląg, Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski, Salwinia Ekoklub, Żuławski Park Historyczny.

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846