Główną grupą docelową projektu jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Trzydziestoosobowa grupa wybranych uczestników utworzy Młodzieżowe Pogotowie Konserwatorskie i w okresie od 1.10.2012 do 31.05.2013 weźmie udział w cyklu warsztatów kulturowych m.in. tradycyjnych technik zdobienia domów żuławskich, kuchni regionalnej, legend żuławskich oraz wizycie studyjnej w kaszubskim skansenie we Wdzydzach Kiszewskich. Pod opieką instruktorów i opiekunów przeprowadzą plenery dokumentacyjne „Gdyby domy mogły mówić”, a kulminacją projektu będzie Dzień Otwarty Żuławskich Zabytków.

Szkolenie składało się z trzech części:

- wykładowo-warsztatowej – podczas, której nauczyciele zapoznali się z metodami pracy z młodzieżą metodą projektową, sposobami motywacji wolontariuszy, metodami monitoringu i ewaluacji działań, metodami kształtowania samodzielności i odpowiedzialności w działaniach projektu;

- warsztatowej – podczas której wzięli udział w samodzielnym wykonaniu glinianych rzeźb oraz zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa przy organizacji zajęć w pracowniach;

- terenowej – Czytanie żuławskiego krajobrazu z prezentacją ważnych dla regionu obiektów zabytkowych. 

Część nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie zaprosiliśmy do udziału w projekcie, jako opiekunów Młodzieżowego Pogotowia Konserwatorskiego. Będą łącznikami organiza-cyjnymi między szkołami a uczestnikami projektu. Na bieżąco będą monitorować i poddawać ewaluacji działania młodzieży. Obecnie trwa rekrutacja młodzieży, ilość miejsc jest ograniczona.

 

Projekt Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły współfinansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Partnerzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846