Wiedza o tym, skąd pochodzimy i jakie są nasze korzenie kulturowe jest niezbędna do ocalenia i trwania elementów dziedzictwa kulturowego, zarówno duchowego, czyli obyczajów i języka, jak i materialnego, na które składają się krajobraz, architektura, sposoby gospodarowania przestrzenią i lokalna wytwórczość. Oddajemy więc do Waszych rąk poradnik metodyczny, związany z Żuławami, z nadzieją, że wśród zebranych przez nas propozycji lekcji, metod aktywizujących, narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, każdy znajdzie takie, które polubi i włączy na stałe do własnego warsztatu pracy.

 

POBIERZ MUTIREGION>>

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. 

Pobierz ofertę edukacyjną Żuławskiego Parku Historycznego 

 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846