Najnowsze informacje nt. zapisów strategicznych przekaże dr Adam Mikołajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

O wdrażaniu standardów usług społecznych będzie mówić Jerzy Boczoń  z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku. Założenia realizacji Strategii otwierają zupełnie nowe możliwości realizacji pomysłów i projektów w następnym okresie programowania.

Szczególną rolę w nowym okresie finansowym będą odgrywać partnerstwa publiczno - społeczne i publiczno - prywatne.

Ważne i niezbędne jest uczestnictwo w spotkaniu osób odpowiedzialnych za pisanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz tworzenie dokumentów strategicznych ze wszystkich instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych osób.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2013 roku (środa) od godziny 10.30 w Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17). Dla uczestników spotkania przewidziany jest poczęstunek. 

Organizatorami spotkania są Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja oraz Klub Nowodworski. 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846