Na zaproszenie nowodworskich stowarzyszeń w dniach 5 i 7 lipca zawitają do nas menonici z Holandii, Niemiec i USA.

 Program pobytu pierwszego dnia przewiduje nabożeństwo w Zborze Zielonoświątkowców w Gdańsk z wystąpieniami między innymi Franka Wiehlera, prof. Petera Klassena, Arno Thimm, Jana Kalinowskiego, zwiedzanie Muzeum Archeologiczno-Historycznego i starówki w Elblągu, mszę ekumeniczną w kościele w Rozgarcie. Drugi dzień zjazdu rozpocznie się na cmentarzu w Stawcu k/Lubieszewa skąd goście udadzą się do Żuławskiego Parku Historycznego gdzie przywita ich burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański. W Muzeum zostanie zaprezentowanych kilka prezentacji i odczytów po czym uczestnicy spotkania udadzą się do Stogów gdzie odbędzie się msza ekumeniczna i spotkanie z mieszkańcami. Zgłoszenie uczstnictwa>> program >>

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846