Najnowsze wydawnictwo Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego 'Klub Nowodworski' kierujemy do najmłodszych. "REGIONICZEK, czyli mały słownik regionalizmów żuławskich" powstał po to aby w prostych dziecięcych słowach wyjaśnić co znaczą terminy związane z Żuławami, takie jak np. dom podcieniowy, most zwodzony, tryfta, terp czy rów melioracyjny. 

Naszą misją jest aby już od najmłodszych lat uczyć małych Żuławiaków rozumienia naszej wyjątkowej krainy!

Bo przecież "chronimy to co kochamy, kochamy to co rozumiemy, a co rozumiemy to czego nas nauczono" (cyt. Baba Dioum).

Dziękujemy autorkom tekstów i ilustracji oraz wszystkim zaangażowanym w powstanie Regioniczka i zapraszamy do >> POBRANIA WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Opracowanie tekstów: Marzena Bernacka-Basek, Mariola Mika

Konsultacje merytoryczne: Marek Opitz, Łukasz Kępski

Korekta językowa - Ewelina Kujawska-Sak

Ilustracje - Maja Rausch

Koordynacja wydawnicza: Mariola Mika

Projekt graficzny i skład: Wiesław Tyszka

“Regioniczek, czyli mały słownik regionalizmów żuławskich” wydano w ramach projektu “Językowe peryferia” współfinansowanego z programu Ojczysty - dodaj do ulubionych Narodowego Centrum Kultury.

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846