W imieniu Fundacji Strefa Mocy i Klubu Nowodworskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach Żuławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego tematem będzie animacja społeczna w dobie pandemii koronawirusa.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 listopada o godz. 14.30 w Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas spotkania omówione zostaną wyniki badania działań covidowych organizacji pozarządowych, zrealizowane przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich.

Wyzwania działalności animacyjnej w kryzysie wywołanym przez pandemię to problem, który dotyczy zarówno organizacji pozarządowych, jak i samorządów prowadzących działania w ramach rewitalizacji, włączenia społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie poprowadzą Jerzy Boczoń - Prezes Fundacja RC z Gdańska oraz Łukasz Samborski - Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846