Projekt "Mennonici w Polsce. Wspólne dziedzictwo" przygotowany przez Klub Nowodworski otrzyma wsparcie z programu "Patriotyzm Jutra" realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym przedmiotem naszego projektu są dzieje mennonitów w Polsce. Chcemy odwołać się do historii tej niezwykłej grupy wyznaniowej, która prześladowana w niemal całej Europie w Polsce znalazła swój drugi dom.

W ramach projektu stworzymy stronę internetową poświęconą mennonitom w językach polskim, angielskim, niemieckim. Powstanie także wystawa multimedialna poświęcona historii tej grupy wyznaniowej w Polsce i dedykowany jej katalog (ulotki). Ponadto planujemy zaprojektowanie szlaku turystycznego poświęconego mennonitom w  naszym kraju. Zrealizujemy również 8 lekcji muzealnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz zaprosimy wszystkich chętnych na cztery wykłady historyczne na temat dziedzictwa i historii mennonitów.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

W tegorocznej, trzynastej już edycji programu zgłoszono blisko 1000 projektów. Zespół Sterujący zdecydował w trybie konkursowym o przyznaniu dotacji na realizację 112 działań, na łączną kwotę prawie 3,9 mln złotych.

Program "Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846