Dnia 30 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klubu Nowodworskiego. Był to czas na podsumowanie pięcioletniej kadencji Zarządu Klubu i oficjalne przyjęcie nowych członków.

Przedstawione zostały pokrótce najważniejsze działania, przedsięwzięcia, projekty i inicjatywy. Członkowie otrzymali jeszcze przed spotkaniem sprawozdanie merytoryczne i finansowe z ostatniego roku. Wcześniejsze sprawozdania – z poprzednich lat - prezentowane były na bieżąco corocznie. 

Na wniosek komisji rewizyjnej walne zebranie członków klubu udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. 

Następnie powołana komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory do nowego zarządu. Przyjęto propozycję, by zarząd składał się z 5 osób. 

Forum powołało nowy zarząd, który następująco podzielił funkcje:

Marek Opitz – Prezes

Łukasz Kępski - Wiceprezes

Mariola Mika – Skarbnik

Marzena Bernacka-Basek – Sekretarz

Artur Wasielewski – Członek Zarządu

Zarząd przedstawił swoje plany na najbliższą kadencję. 

Ponownie wybrano również Komisję Rewizyjną składzie:

Kazimierz Głowacki, Ewelina Kujawska-Sak, Dariusz Brzozowski, Danuta Adamska.

     

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846