Kazimierz Głowacki -€“ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ewelina Kujawska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Danuta Adamska-Grochowska - Członek Komisji Rewizyjnej

Dariusz Brzozowski - Członek Komisji Rewizyjnej