Wiedza o tym, skąd pochodzimy i jakie są nasze korzenie kulturowe jest niezbędna do ocalenia i trwania elementów dziedzictwa kulturowego, zarówno duchowego, czyli obyczajów i języka, jak i materialnego, na które składają się krajobraz, architektura, sposoby gospodarowania przestrzenią i lokalna wytwórczość. Oddajemy więc do Waszych rąk poradnik metodyczny, związany z Żuławami, z nadzieją, że wśród zebranych przez nas propozycji lekcji, metod aktywizujących, narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, każdy znajdzie takie, które polubi i włączy na stałe do własnego warsztatu pracy.

 

 POBIERZ MUTIREGION>>

 

Oferta edukacyjna Żuławskiego Parku Historycznego