Zgodnie ze statutem Klubu Nowodworskiego § 12. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy obywatel polski i cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu po zgłoszeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu wpisowego.

Deklarację należy dostarczyć do siedziby Klubu Nowodworskiego, ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdańskim.

Pobierz deklarację >>