Architektura gotycka to głównie kościoły, a w dzisiejszych zsekularyzowanych czasach patrzymy na nie zazwyczaj tylko z perspektywy estetycznej, oceniając piękno ich formy, bogactwo detalu, stan zachowania. 

Tymczasem dla ludzi średniowiecza miały one przede wszystkim sens duchowy, były namiastką Niebiańskiej Jerozolimy, którego opis odnajdywali na kartach Apokalipsy św. Jana. Forma gotyckiej świątyni ma bowiem wieloraki sens symboliczny, jest efektem kontemplacji Słowa Bożego, a nie tylko mniej lub bardziej udanym zestawieniem topornych, ręcznie lepionych cegieł. Jakie znaczenie miały zatem poszczególne elementy gotyckiego kościoła? Jaka była ich geneza? Do czego służyły zamurowane portale? Skąd się wzięła forma kapliczki w Gnojewie czy ossuarium w Bystrzu? Co symbolizują gotyckie tryptyki? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy już w sobotę o 17.00 6 kwietnia 2013 roku na kolejnym wykładzie Dariusza Piaska.

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846