Kolejnym gościem Żuławskiej Kafejki Historycznej będzie prof. Marceli Tureczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W poniedziałek 25 października o godz. 18:00, na kanale FB Żuławskiego Parku Historycznego porozmawiamy o trudnym dziedzictwu Ziem Zachodnich i Północnych.

Ostatnie lata obfitowały w książki, które odwoływały się do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich i Północnych. Ich autorzy często poruszali  niezwykle trudne i delikatne zagadnienie „poniemieckości” tych terenów, oswajania kulturowego i radzenia sobie z trudną przeszłością miejsc gdzie historia styka się z polityką. Wśród tych prac warto wymienić chociażby książki Karoliny Kuszyk „Poniemieckie” czy Beaty Szady „Wieczny Początek”.

W nurt ten wpisuje się także najnowsze dzieło prof. Marcelego Tureczka „Pogranicze. Przeszłość bez historii…”. Wszystkie te książki zrobiły na nas ogromne wrażenie, a przede wszystkim spowodowały wzmożenie dyskusji na temat dziedzictwa i przeszłości kulturowej Delty Wisły.

Dlatego też postanowiliśmy, żeby październikowe spotkanie w ramach Żuławskiej Kafejki Historycznej zostało poświęcone „Trudnemu dziedzictwu Ziem Zachodnich i Północnych”. Naszym gościem na kanale FB Żuławskiego Parku Historycznego 25 października 2021 r. o godzinie 18:00 będzie prof. Marceli Tureczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Porozmawiamy o tym czy rzeczywiście Ziemie Zachodnie i Północne to tereny z trudną historią i dziedzictwem kulturowym, które nie zawsze potrafimy oswoić i zrozumieć. Nie zabraknie również wątków z szeroko rozumianym zagadnieniem „poniemieckości” terenów dawnego pogranicza polsko-niemieckiego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ – historyk, regionalista od początku działalności naukowej związany z Uniwersytetem Zielonogórskim. Specjalizuje się przede wszystkim w badaniach nad dziedzictwem kulturowym pogranicza polsko-niemieckiego, historią Ziemi Lubuskiej oraz dawnym ludwisarstwem i epigrafiką. Jest autorem ponad stu prac i tekstów naukowych, popularnonaukowych oraz publicystycznych. Do najważniejszych z nich obok wspomnianego już „Pogranicze. Przeszłość bez historii…” należą: „Dzwony pożyczone : studia historyczne i prawne nad problematyką strat dóbr kultury” (2020) „Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości” (2014), „Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec” (2011).

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846