Z wielkim bólem i smutkiem żegnamy naszego przyjaciela Jurka Filę - lidera zespołu Jazz Band Filla, działacza społecznego. Przez wiele lat był członkiem Towarzystwa Kulturalnego „IWA” oraz Klubu Nowodworskiego. Laureat nagrody Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w 2000 roku, autor tomiku wierszy, pomysłodawca i organizator corocznych koncertów jazzowych Old Jazz nad Tugą i Zaduszki Jazzowe.

Zapamiętamy go jako charyzmatycznego muzyka, artystę, i dobrego człowieka... To wielka strata dla nowodworskiej kultury.

Rodzinie i najbliższym, których ta śmierć dotknęła najbardziej, wyrazy głębokiego współczucia i żalu składa Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski.

Stroiciel - wiersze wybrane Jerzego Fili