Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach profilaktyki przeciwko narkomanii. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie autorskiego plakatu profilaktycznego
pod hasłem: Moim dopalaczem jest… prezentując własne pasje, zainteresowania, osoby, które dają im wewnętrzną siłę i energię do działania.

Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia bez używek i środków psychoaktywnych, propagowanie pozytywnych wzorców i wartości, a także radzenie sobie z presją rówieśników, skłanianie do zachowań asertywnych oraz rozwijanie pasji i zainteresowań. 

Przed przystąpieniem do pracy zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu Moim dopalaczem jest...

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV – VI,  gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Pracę konkursową należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia: 13 maja 2016 r. na adres Żuławski Park Historyczny ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański  (biuro czynne od wtorku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00)

Regulamin konkursu>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Konkurs realizowany jest ze środków budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.