Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą żuławską nalewkę.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 31 stycznia 2014. Zgłoszenia wraz z próbkami nalewek przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego. Ogłoszenie wyników 28 grudnia 2014 roku. 

Cele Konkursu to:

- rozpowszechnianie i promocja informacji dotyczących wytwarzania znakomitych produktów tradycyjnych w delcie Wisły, w szczególności nalewek;

- pogłębienie wiedzy konsumentów, zwiększenie zainteresowania produktami, popularyzowanie tradycyjnej żuławskiej żywności i dziedzictwa kulturowego delty Wisły;

- dokonanie przeglądu produkowanych w delcie Wisły nalewek regionalnych oraz wyłonienie najlepszych; gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na lokalnych tradycjach.

regulamin>>   karta zgłoszenia>>   ulotka>>

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846