Ogłaszamy konkurs ekologiczny na wykonanie: 

- prac plastycznych z materiałów recyklingowych dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli oraz placówek kulturalnych

- filmiku promującego segregację odpadów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych.

Celem konkursu jest edukacja w  zakresie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności  i aktywności wśród  uczestników konkursu. 

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu na wykonanie prac plastycznych z materiałów recyklingowych >>

Formularz zgłoszeniowy >>


Regulamin konkursu na wykonanie filmiku promującego segregację odpadów >>

Formularz zgłoszeniowy >>

 

 

Konkurs jest współfinansowany przez EKO-PUNKT Organizację Odzysku S.A.