Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela, profesora Peter'a J. Klassena.

Profesor przez lata popularyzował historię menonitów w Polsce. Publikował wydawnictwa historyczne, brał udział w licznych konferencjach oraz zjazdach mennonitów. Wielokrotnie nas odwiedzał, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Śmiał się, że ma już na Żuławach swój nagrobek, bowiem na Cmentarzu 11 wsi znajduje się kamień z identycznym imieniem i nazwiskiem jednak z XVIII wieku. Był pogodnym, dobrym człowiekiem. Będzie go nam brakowało.