Zapraszamy do udziału w  konkursie, którego celem jest między innymi zwrócenie uwagi na piękno, wartość historyczną oraz unikatowość żuławskich zabytków.

Organizatorem  konkursu jest Żuławska Lokalna Grupa Działania.
Prace z kompletnymi zgłoszeniami oraz oświadczeniami należy przekazywać w terminie do dnia 31.08.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2016r.

Szczegółowe informacje>>