Publikujemy jeden z naszych scenariuszy zajęć wydanych w "MultiRegionie" czyli poradniku dla nauczycieli.

Zajęcia dotyczą tematu kuchni i żywienia. Można je zrealizować w szkole i wzbogacić o warsztaty prowadzone przez Krzysztofa Jaworskiego w Żuławskim Parku Historycznym. Więcej informacji o warsztatach na stronie internetowej Żuławskiego Parku Historycznego.

Scenariusz lekcji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Kolorowanka nr 1

Kolorowanka nr 2

Kolorowanka nr 3

Kolorowanka nr 4

Załącznik nr 4

Etykieta nr 1

Etykieta nr 2

Załącznik nr 5

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2